ekoXXXurban


 

 

 

 
Projekt  ekoXurban realizovaný v komunikačním prostoru ve Školské 28, Praha 1 je otevřený do 26.5. "Jedná se o projekt vymezující se k pojmům ekologie a urbanistiky a vzájemném vztahu těchto pojmů. Autorkou projketu je Dana Balcarová (kontakt)

Výstava: Autoři: Jiří Janíček /75/, Vendula Šafářová /76/, Václav Vančura /76/.
Kombinovaná technika: světýlka, 3D papírové tiskoviny a modely, písek, dřevo, umělé květy, plasty, polystyrén.
       Celý prostor zustává prázdný a netknutelný viditelným uměním… Jen projektor si brouká svou vizuální píseň, jež zpívá o městě, bytí v něm, stromech a přírodě... jen šálek voňavého čaje je jistý... Těší se tvurci světa!

 26.5./19.30/ diskuse na téma:

Funkce a ochrana zeleně v obcích - zeleň v zástavbě, ve vnitroblocích,  parcích a zahradách

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Krajina města postindustriální společnosti

Sociální kontext zeleně ve městě

diskusi povedou: Ing. Tomáš Mařík (vedoucí oddělení ochrany přírody ČIŽP), Ing. arch. Patrik Dolák a Ing. Barbora Trojanová (Fakulta architektury ČVUT)
 

19.5./19.30/ večer projekcí k tématu, částečně zpracovaných formou VJ performance – Perplex

Symfonie nebeského města /// 60 min /// Režie:  Lordan Zafranovič / Země původu: Srbsko a Černá Hora /// Šanghaj – jedno z největších a nejkrásnějších míst v Číně, změny ve městě v souvislosti s vývojem civilizace a politických událostí v Číně

Svobodný dům /// 28 min /// Režie: Anton Gammelgaard / Země původu: Dánsko /// Domy z přírodního a recyklovaného materiálu, projekt vesnice v Dánsku

Zelené město /// 6 min /// Režie:   R. Slovák / Země původu: Slovensko /// Revitalizace zeleně v Bratislavě

Zelená střecha /// 10 min /// Režie:  / Země původu: česká republika /// Konkrétní řešení a realizace jedné „zelené střechy“   

Veřejná zahrada /// 10 min /// Režie: Dominique Soyer  / Země původu: Anglie /// Město proměňuje poslední ostrov zeleně, jen některé stromy vydrží

E_mail