téma / kdo zajišťuje                                             obsah                                                                                                                                                                                        

voda  / ČIŽP 

seznámení s činností oddělení ochrany vod na ČIŽP, voda pro Prahu - jak je zásobována Praha 9 pitnou vodou, vodní toky a vodní plochy na Praze 9, základní údaje o Rokytce , staré ekologické zátěže na Praze 9, údaje o sanacích znečištěných území na Praze 9, havárie na vodách

odpady / ČIŽP třídění a recyklace odpadů,  zpětný odběr výrobků, nakládání s nebezpečnými odpady, nakládání s chemickými látkami
ovzduší  / ČIŽP prohlídka měřicího vozu na měření emisí plynných znečišťujících látek, pachový kvíz
příroda a lesy na Praze 9 / ČIŽP ochrana stromu ve městě, živočišná a rostlinná říše a městské prostředí
kam s autem na Praze 9 / ÚMČ P9 parkování na Praze 9 - téma připravila MČ Praha 9
komunitní kompostery / Knoflík projekt zavadění komposterů ve Vysočanech představí jejich propagátor a vítěz soutěže MISS kompost Mateřské centrum Knoflík, Praha 9
překážková dráha pro chodce / Krocan v přilehlém lanovém centru  připravilo o.s. Krocan , seznámení s projektem Praha 9 pro chodce 
výstava Ekologie v objektivu / BAYER přímo v parku bude nainstalována výstava z  fotografií soutěže "Ekologie v objektivu"